Návod na používání šperků

Děkujeme Vám za nákup šperků na e-shopu nebo v prodejně naší společnosti. Věříme, že s nimi budete spokojeni. Při používání šperků doporučujeme dodržovat dále uvedené zásady a podmínky.

Záruční podmínky, vyplývající z příslušných ustanovení zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a z Reklamačního řádu prodejce, se vztahují na vady výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby nebo skrytou vadou technologického postupu.

Záruční podmínky se nevztahují na vady šperků, vzniklé v důsledku opotřebení způsobené běžným nebo nadměrným užíváním, jako jsou např. otěr zlacení a rhodiování, oxidace, povrchové škrábance.

Používejte šperky pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, tzn. ke společenským událostem, k dennímu nošení. Šperk vybírejte podle účelu užití, frekvence a místa nošení šperku, jeho váhu, délku, uzavírací systémy a velikost přiměřenou účelu užívání.

Šperk po užití otřete suchým jemným hadříkem(opatrně na zatrhnutí) a uložte jej na určené místo (šperkovnice, kosmetický talířek aj.). Šperky náchylné k zatržení, foukané, či jinak křehké před spaním odkládejte.

Všechny šperky jsou křehké, při jejich výrobě neplatí žádné technické ani technologické normy, proto nejsou stanoveny obecné limitní hodnoty pro udržitelnost v tlaku, tahu, zkrutu, ohybu atd., ale každý kus šperku má, zejména vzhledem ke své hmotnosti, tvaru a konstrukci, svoje vlastní limity v tahu, tlaku, ohybu a zkrutu, jejichž překročení způsobí vždy poškození či deformaci šperku.

Před uvedením na trh je každý šperk zhotoven ze slitin drahých kovů vždy podroben kontrole ryzosti a složení slitin ve státní zkušebně (Puncovní úřad), jejíž výsledek je doložen vyražením puncovních, výrobních a ryzostních značek na výrobek; u takových výrobků lze prakticky vyloučit vadu materiálu.

Za vady výrobku nelze považovat poškození vzniklé kupujícím či třetí osobou, ať už uvědomělé či neuvědomělé, například odlomení části šperku a stržení či zlomení závitu, skvrny, zkroucení, prohnutí, deformace, promáčknutí, praskliny, oděrky, poškrábání, roztržení, vyražení či rozbití kamenů atd., nelze považovat za vady výrobku, na které by se vztahovaly záruční podmínky podle zákona a Reklamačního řádu prodejce. Je třeba mít na paměti, že zlato (i ve slitinách) je poměrně měkký kov náchylný k poškození způsobenému mechanickými vlivy na šperk, že pravé kameny či polodrahokamy jsou velice křehké, přestože zpravidla vykazují vysokou tvrdost.

Stejně tak jsou vždy křehké a choulostivé i ostatní materiály, jako například skleněné komponenty, pravé i syntetické drahokamy, perly i jejich napodobeniny, textilní materiály, atd., a je třeba s nimi zacházet velice opatrně a šetrně při jejich používání.

Šperky rozhodně nepoužívejte při těžké manuální práci, nebo při práci, kdy by šperky mohly být vystaveny zašpinění či kontaminaci chemikáliemi nebo agresivnim potem, jako například barvení vlasů, některé volnočasové aktivity, mytí nádobí, práce na zahradě, práce s chemikáliemi, saunování, aplikace kosmetických přípravků atd.. Do styku s vlhkostí pak nesmí vůbec přijít zvláště šperky s lepenými kameny a šperky s koženými nebo textilními částmi.

Zvláště je třeba ochraňovat před mechanickým působením, zejména před nárazem, ty části šperku, kde jsou připevněny kameny, perly a další ozdoby.

Všechny části zapínacích systémů, karabiny, náušnicové patenty, panty, pérové kroužky aj., jsou náchylné k mechanickému poškození. Částečná ani úplná nefunkčnost způsobená postupnou ztrátou pružnosti celozlatých uzávěrů není výrobní vadou; takové uzávěry, je třeba čas od času nechat tzv. napružit u odborníka-zlatníka.

Šperky je vhodné nasazovat až po aplikaci kosmetických přípravků a až po oblékání. Oxidace, neboli černění stříbrných šperků, byť i zlacených, není výrobní vadou. Jde o přirozenou chemickou reakci způsobenou výskytem různých chemických sloučenin v ovzduší, působením sloučenin, obsaženým v lécích, kosmetických přípravcích, pracích a úklidových prostředků ale i prašného prostředí. K uvedení šperku do původního stavu stačí jeho vyčištění přípravkem k tomu určeným.