Návod na používání šperků

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŠPERKŮ

 

Děkujeme Vám za nákup šperků na e-shopu nebo v prodejně naší společnosti klenoty Goldia. Věříme, že s ním budete spokojeni.

 

Při užívání šperků Vám doporučujeme dodržovat dále uvedené zásady a podmínky. Pouze tak Vám budou šperky dlouhodobě sloužit.

 

Záruční podmínky, vyplývající z příslušných ustanovení zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a z Reklamačního řádu prodejce, se vztahují na vady výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby nebo skrytou vadou technologického postupu.

 

Záruční podmínky se nevztahují na vady šperků, vzniklé v důsledku opotřebení způsobené obvyklým nebo nadměrným užíváním, jako jsou např. oxidace, povrchové poškrábání, otěr zlacení a rhodiování.

 

I po záruční době 24 měsíců doporučujeme šperk, zejména šperky společenské, večerní, zvláště s pravými kameny nebo i jinak komplikovaně konstruované, svěřit do péče odborníka-zlatníka k běžné kontrole a vyčištění. Veškeré opravy poškozených šperků svěřte zlatnictví.

 

Používejte šperky pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, tj k večerním nebo společenským událostem, k dennímu nošení.

 

Při výběru šperku pečlivě volte podle účelu užití, frekvence a místa užívání šperku jeho velikost, délku, hmotnost přiměřenou účelu užívání, druh uzavíracích systémů vč. případných pojistek, povrchovou úpravu, barevnost atd.

 

Po užití šperku jej otřete suchým jemným hadříkem (pozor na zatržení !) a uložte jej na místo k tomu určené, tj. do šperkovnice, do nákupní krabičky a podobné. Šperky, zejména duté nebo ty, které jsou náchylné na zatržení, na noc odkládejte.

 

Všechny šperky jsou křehké, při jejich výrobě neplatí žádné technické ani technologické normy, proto nejsou stanoveny obecné limitní hodnoty pro udržitelnost v tlaku, tahu, zkrutu, ohybu atd., ale každý kus šperku má, zejména vzhledem ke své hmotnosti, tvaru a konstrukci, svoje vlastní limity v tahu, tlaku, ohybu a zkrutu, jejichž překročení způsobí vždy poškození či deformaci šperku.

 

Šperky vyrobené ze slitin drahých kovů, zejména zlatých, jsou před uvedením na trh vždy vystaveny kontrole ryzosti a složení slitin ve státní zkušebně (Puncovní úřad), jejíž výsledek je doložen vyražením puncovních, výrobních a ryzostních značek na výrobek; u takových výrobků lze prakticky vyloučit vadu materiálu.

 

Poškození šperků, způsobená kupujícím nebo třetí osobou, byť neúmyslně či dokonce nevědomě, jako jsou např. oděrky, rýhy, promáčkliny, přetržení, překroucení či jiné deformace, odlomení části, stržení závitu, vyražení či rozbití kamenů či perel, praskliny, skvrny atd., nelze považovat za vady výrobku, na které by se vztahovaly záruční podmínky podle zákona a Reklamačního řádu prodejce. Je třeba mít na paměti, že zlato (i ve slitinách) je poměrně měkký kov a je náchylný k poškození při jakémkoliv mechanickém působením na výrobek, že pravé kameny či polodrahokamy jsou velice křehké, i když zpravidla vykazují vysokou tvrdost.

 

Stejně tak i veškeré další materiály, používané při výrobě šperků jako jsou např. pravé i syntetické drahokamy i polodrahokamy, korály, perly i jejich napodobeniny, skleněné komponenty, z textilních materiálů nebo i nití, oceli, smaltu, laků atd., jsou vždy křehké a choulostivé a je třeba s nimi zacházet velice opatrně a šetrně při jejich používání.

 

Rozhodně se šperky nemají používat při těžké manuální nebo znečišťující práci, např. práce na zahradě, s chemikáliemi včetně mytí nádobí apod., v mořské nebo silně chemicky upravované vodě nebo v termálních lázních, saunách, v toxickém nebo sirnatém prostředí, při aplikaci kosmetických prostředků a léků-mastí, sprejů, při barvení vlasů apod., nebo při některých volnočasových aktivitách, kdy hrozí zašpinění, mechanické poškození nebo kontaminace agresivním potem.

 

Šperky s koženými nebo textilními komponenty, s lepenými kameny nesmí přijít do styku s jakoukoliv vodou nebo vlhkostí vůbec.

 

Zvláště je třeba ochraňovat před mechanickým působením, zejména před nárazem, ty části šperku, kde jsou připevněny kameny, perly a další ozdoby.

 

Náchylné k mechanickému poškození jsou všechny zapínací systémy i jejich části, jako jsou např. karabiny, pérové kroužky, náušnicové patenty, jazýčkové uzávěry, panty a další. Postupná ztráta pružnosti celozlatých uzávěrů není výrobní vadou; takové uzávěry, zejména částečně nebo úplně nefunkčí, je třeba čas od času nechat tzv. napružit u odborníka-zlatníka.

 

Šperky je vhodné nasazovat až po aplikaci kosmetických přípravků a až po oblékání.

 

Oxidace, neboli černění stříbrných šperků, byť i zlacených, není výrobní vadou. Jde o přirozenou chemickou reakci způsobenou výskytem různých chemických sloučenin, zejména síry v ovzduší, působením sloučenin, obsaženým v lécích, kosmetických přípravcích, pracích a úklidových prostředků ale i prašného prostředí. K uvedení šperku do původního stavu stačí jeho vyčištění přípravkem k tomu určeným.