Odstoupení od smlouvy

Jak odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy?

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. 

Pro urychlení celého procesu vás žádáme o dodržení postupu níže. Upozorňujeme, že náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

Jak zaslat oznámení o Odstoupení od smlouvy? 

Možnost 1

Vyplněný Vzorový formulář Odstoupení od smlouvy nám můžete zaslat vytištěný a podepsaný spolu s vráceným zbožím na adresu: 

           LBZ Belak s.r.o. – VRÁCENÍ ZBOŽÍ
           Zlatnictví BELAGRY
           Dr. Martínka 1295/2b
           700 30  Ostrava - Hrabůvka 
 
Zboží, které nám vracíte, pečlivě zabalte, přiložte k němu poskytnuté doklady vztahující se ke zboží (jako návod na obsluhu, certifikáty šperků a atd.), které jste se zbožím od nás obdrželi.

 

Možnost 2

Vyplněný Vzorový formulář Odstoupení od smlouvy nám můžete zaslat na naši e-mailovou adresu: info@belagry.cz. Do předmětu e-mailu prosím uveďte: VRÁCENÍ ZBOŽÍ a číslo vaší objednávky.

Zboží, které nám vracíte, pečlivě zabalte, přiložte k němu poskytnuté doklady vztahující se ke zboží (jako návod na obsluhu, certifikáty šperků a atd.), které jste se zbožím od nás obdrželi a pošlete na adresu: 

          LBZ Belak s.r.o. – VRÁCENÍ ZBOŽÍ
           Zlatnictví BELAGRY
           Dr. Martínka 1295/2b
           700 30  Ostrava - Hrabůvka 

 

Zboží doporučujeme vrátit prostřednictvím dopravce Česká pošta (doporučujeme doporučeně, ne na dobírku; v případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí) a/nebo prostřednictvím kteréhokoliv smluvního dopravce – kurýrní služby (např. PPL, DHL).

 

V případě, že se rozhodnete nevyužít náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, použijte prosím jiné písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které bude obsahovat všechny podstatné náležitosti (zejména: Vaše jméno a příjmení, korespondenční a e-mailová adresa, text s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, č. objednávky, sdělení Vašeho bankovního účtu, na který si přejete vrátit finanční prostředky a podpis).

Cena Vám bude vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. 

Více informací o vzájemných právech a povinnostech stran při odstoupení od kupní smlouvy najdete v části 8 ve Všeobecných obchodních podmínkách e-shopu BELAGRY.cz, které jsou k dispozici na našich webových stránkách ZDE.